fitxa de l'element

Polígons, Perímetre d'una figura
Pentàgon

Crèdits

Materials EDAD, Montserrat Gelis
Autoria
Materials EDAD, Montserrat Gelis
Catalogació

Data

21 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i Forma

MAT [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC Representacions i models

Resum

S’introdueix l’estudi dels polígons regulars, es defineixen els elements que els caracteritzen i es calcula la mesura dels angles. Les unitats interactives permeten observar la relació entre la mesura dels angles i el nombre de costats. L’estudi de les simetries es realitza mitjançant una activitat que fomenta l’observació i el descobriment segons el polígon regular tingui un nombre parell o no de costats.
També es repassen les unitats de longitud i el càlcul del perímetre de polígons.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
652

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat