fitxa de l'element

Home de Vitruvi
Quadre L'Home de Vitruvi de Leonardo da Vonci

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

En aquesta activitat els alumnes han de cercar informació sobre l’home de Vitruvi i sobre el seu autor, Leonardo da Vinci. A continuació realitzaran algunes mesures que els hi permetin comparar i trobar relacions entre diverses parts del cos.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1635

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat