fitxa de l'element

Àrees de polígons
Triangulació d'un polígon

Crèdits

Materials EDAD, Montserrat Gelis
Autoria
Materials EDAD, Montserrat Gelis
Catalogació

Data

15 de juliol de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i Forma

MAT [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC Representacions i models

Resum

Unitat dedicada al càlcul de superfícies. En primer lloc es repassen les unitats de superfície i els canvis d’unitats entre mesures de superfície i agràries.
La deducció de les diferents àrees dels polígons es fa a partir de l’observació i manipulació d’activitats interactives. Es proposen diverses activitats en les quals l’alumne/a ha de dibuixar, mesurar i calcular. Finalment es proposen activitats en les quals s’aplica el càlcul de superfícies a situacions quotidianes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
330

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat