fitxa de l'element

La circumferència
Circumferència amb angles inscrits

Crèdits

Materials EDAD, Montserrat Gelis
Autoria
Materials EDAD, Montserrat Gelis
Catalogació

Data

15 de juliol de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i Forma

MAT [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC Representacions i models

Resum

Definició de la circumferència i els seus elements i estudi de posicions relatives entre punts, rectes i circumferències i definicions dels angles central i inscrit a una circumferència. A partir de diverses activitats interactives l’alumne/a dibuixa i construeix els conceptes estudiats i es proposa que apliqui sobre paper les construccions geomètriques estudiades, insistint en la correcta utilització dels estris de dibuix.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

265

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat