fitxa de l'element

Cercle i figures circulars
Cercle

Crèdits

Materials EDAD, Montserrat Gelis
Autoria
Materials EDAD, Montserrat Gelis
Catalogació

Data

14 de juliol de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i Forma

MAT [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC Representacions i models

Resum

Es defineixen el cercle i les diferents figures circulars i es dedueixen les fórmules que s’utilitzaran per calcular la longitud i l’àrea de les figures. La deducció de les diferents fórmules es fa a partir de l’observació i manipulació d’activitats interactives. Es proposen diverses activitats en les quals l’alumne ha de calcular longituds i superfícies mesurant les dimensions que consideri necessàries. Finalment es proposen activitats en les quals aplicar el càlcul de superfícies a situacions quotidianes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

672

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat