fitxa de l'itinerari

La configuració del paisatge: relleu i clima
Castell de Selma (Aiguamúrcia). Angela Llop.  - 4CC BY-SA 2.0

Crèdits

Glòria Garcia Vallecillos
Autoria i catalogació

Data

5 de novembre de 2014

CS [1]

ESO.1 [1]

Mapes i plànols Sortides i treball de camp

Resum

L’itinerari presenta activitats per abordar els continguts que el currículum de 1r d’ESO centra en la Geografia. Concretament es tracta de desenvolupar propostes educatives relacionades amb el paisatge, el relleu i el clima des del context global fins al català. La seqüència està ordenada tenint en compte la concreció curricular de 1r d’ESO. Les activitats inclouen el material per a l’alumnat i permeten ser treballades en la seva totalitat amb eines TIC. Les eines que enllacen tots els continguts són el Google Maps i el Viquiatles, sobre els quals es proposa una senzilla activitat de síntesi.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal