fitxa de l'element

A casa, què llencem?
A casa, què llencem?

Crèdits

IDESCAT
Autoria
IDESCAT

Data

23 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Aprenestadistica
Aprenestadistica

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

L’activitat es contextualitza en una situació entre dos germans que llencen els residus als contenidors selectius del carrer. S’analitzen dades corresponents a diferents tipus de residus de recollida selectiva Es treballen aquestes dades omplint taules, calculant percentatges, mitjanes aritmètiques, representant diagrames de secors i lineals i comparant i interpretant les diferències.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
832

Materials de l'element