fitxa de l'element

Mesura d'àrees
Tauler de geoplà

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

En aquesta activitat s’utilitzen plantilles de geoplans per comprovar la relació existent entre les àrees de rectangles i triangles i per cercar figures amb diferents àrees i perímetres. Hi ha també un enllaç a activitats amb un geoplà virtual que permet consolidar el treball. Finalment, es proposen alguns exercicis per practicar els canvis d’unitats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

580