fitxa de l'element

Octubre 1582
Actes de la Catedral de Girona

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Aquesta activitat proposa en primer lloc una petita investigació en que els alumnes es plantegin la necessitat social de l’establiment d’un calendari, i investiguin alguns dels ajustaments que s’han realitzat en el nostre calendari actual.
A continuació es presenten dos problemes independents de la qüestió anterior que requereixen l’aplicació d’estratègies de resolució de problemes i la realització d’alguns càlculs.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

320