fitxa de l'element

Egipte:societat i vida quotidiana
Fresc a la Tomba de Nebamun, Músics i ballarins. Museu britànic. Domini públic

Crèdits

Caty Gonzalez Torrijos
Catalogació

Data

11 de novembre de 2014

CS [1]

ESO.1 [1]

Fonts primàries

Resum

La primera web de referència consta d’una sèrie de dibuixos animats i textos sobre la vida quotidiana dels egipcis (s’hi reflecteix com on vivien, què menjaven, com es vestien, la medicina i la família). A més d’entendre l’explicació, l’alumne ha de fer els exercicis d'autoavaluació sobre la informació de la MUD i respondre un primer qüestionari. Una segona web permet l’alumne ampliar la informació sobre l’organització socio-política i respondre un segon qüestionari L‘alumne pot consultar el material d’ampliació, que conté un gran ventall de textos (fonts primàries i secundàries) i fotografies, per completar i aprofundir en els coneixements adquirits.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
531

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat