fitxa de l'element

El quahuitl asteca
tapis

Crèdits

Ana Mª Manzanares Moreno, basat en textes de Victor Katz
Autoria
Ana Mª Manzanares Moreno, basat en textes de Victor Katz
Alumnes Master UPF
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

El quahuitl, unitat de mesura dels Asteques, es feia servir per calcular longituds i àrees i permetia establir els tributs a pagar pels habitants de Technotitlan, antiga Ciutat de Mèxic. Si aprofitem aquesta part de la història per ensenyar a mesurar, podrem aprendre costums i hàbits dels Asteques i, a més, podrem raonar sobre maneres de millorar aquest sistema de mesura i així entendre millor l'evolució fins a les unitats de mesura actuals.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

165