fitxa de l'element

Observació i anàlisi d’un objecte. Mètode de l’artefacte
Martell de bola doble

Crèdits

Jaume Casasola Andiñach
Autoria
Jaume Casasola Andiñach
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material, en format PDF, permet a l’alumnat aprendre a analitzar els objectes quotidians del taller de tecnologia mitjançant l’aplicació d’anàlisi del “Mètode de l’artefacte”.Es tracta d’una anàlisi guiada que contextualitza qualsevol l’artefacte amb tots aquells àmbits amb que està relacionat. El material ofereix una fitxa de treball on l’alumnat haurà d’analitzar l’objecte escollit des dels contexts tecnològic, personal, social, mediambiental i econòmic, així com aprendre el seu nom en diferents idiomes (català, castellà i anglès).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

424

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat