fitxa de l'element

Pot ser resistent una estructura lleugera ?
Estructures resistents

Crèdits

Rosana Fernàndez Ruiz
Autoria
Rosana Fernàndez Ruiz
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

10 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material, en format digital i pdf, consta de tres parts: en la primera part es treballa amb un interactiu on s’introdueixen les estructures d’armadura i les estructures triangulades. La segona part proposa una sèrie d’activitats per tal que l’alumnat assoleixi i reforci els coneixements de l’interactiu i, finalment, la tercera part proposa una activitat pràctica de construcció d’una estructura amb llistons de fusta.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

397

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat