fitxa de l'element

Els perfils. Assaigs amb paper
Construcció

Crèdits

Alonso Pallí i Aguilera
Autoria
Alonso Pallí i Aguilera
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

9 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquesta activitat, en format pdf, permet a l’alumnat conèixer de manera pràctica la influència de la forma de la secció d’una barra així com la importància de minimitzar la quantitat de material utilitzada en els elements d’una estructura per a rendibilitzar la seva construcció.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

282

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat