fitxa de l'element

Assaigs amb les tires metàl·liques de mecano
Biga i flexió

Crèdits

Alonso Pallí i Aguilera
Autoria
Alonso Pallí i Aguilera
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

10 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquesta activitat, en format pdf, permet a alumnat aprendre la influència de la forma de la secció en la resistència a la flexió de les tires metàl•liques del Mecano de l’aula de tecnologia. Així mateix, es treballa la relació entre volum i pes i la seva aplicació per a la obtenció dels resultats dels assaigs.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

341

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat