fitxa de l'element

Pixels
pixels

Crèdits

Data

11 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [2] TEC [1]

ESO.1 [1] ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Treball en context

Resum

Es tracta d’observar i expressar el significat de l’aplicació de les unitats de mesura utilitzades en les dimensions de les imatges digitals (píxels) i en la resolució de les impressions (punts per polzada). També comprendre la relació entre la resolució d’una imatge digital i el seu “pes”. També trobareu un enllaç amb activitats, convé realitzar les activitats i palicar els coneixement adquirits

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
591

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat