fitxa de l'element

Què es necessita per muntar un circuit elèctric?
Circuit elèctric

Crèdits

Jordi Regalés i Barta
Autoria
Jordi Regalés i Barta
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material interactiu, en format digital, permet a l’alumnat conèixer els diferents elements bàsics que formen part d’un circuit elèctric (conductor, font d’alimentació, receptors i comandaments) així com els seus símbols, les seves definicions i el dibuix d’esquemes elèctrics. A més de la introducció conceptual el material ofereix un test de resposta múltiple amb retroalimentació per a l’alumnat sobre l’associació dels diferents elements elèctrics i la seva simbologia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
485

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat