fitxa de l'element

La font d'alimentació
Font d'alimentació

Crèdits

J.Busquets / J. Regalés
Autoria
J.Busquets / J. Regalés
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquesta activitat, en format PDF, permet a l’alumnat conèixer la font d’alimentació i les seves aplicacions, així com identificar les seves parts principals per la connexió i el control. Consta d’una part descriptiva inicial, una activitat pràctica de muntatge d’un circuit elèctric senzill i un qüestionari final d’avaluació dels coneixements adquirits en la pràctica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

782

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat