fitxa de l'element

El circuit elèctric: sèrie/paral·lel
Circuit paral·lel

Crèdits

J.Busquets / J. Regalés
Autoria
J.Busquets / J. Regalés
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. L’activitat permet a l’alumnat conèixer les parts bàsiques d’un circuit elèctric, les diferents opcions de representar-los gràficament, les connexions en sèrie i en paral•lel dels seus elements i els conceptes de circuit elèctric obert/tancat. Consta de dues parts diferenciades: un resum teòric que repassa els conceptes fonamentals que l’alumnat ha de conèixer per a realitzar l’activitat i una part pràctica amb set activitats diferenciades de muntatge i un qüestionari final.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

592

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat