fitxa de l'element

Connexió de generadors
connexió generadors

Crèdits

J. Busquets i J.Regalès
Autoria
J. Busquets i J.Regalès
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material, en format PDF, permet a l’alumnat conèixer i practicar les diferents possibilitats de connectar els generadors elèctrics (sèrie i paral•lel) així com la mesura de tensions elèctriques amb el multímetre i la interpretació d’esquemes i símbols elèctrics. També introdueix el concepte de polaritat elèctrica i la seva relació amb el color dels cables . Consta de tres parts activitats pràctiques de muntatge i un qüestionari final.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
495

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat