fitxa de l'element

Els elements receptors, de comandament i de protecció
interruptor

Crèdits

J.Busquets / J.Regalés
Autoria
J.Busquets / J.Regalés
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

10 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquesta activitat, en format PDF, permet a l’alumnat identificar els principals elements receptors, de comandament i de protecció d’un circuit elèctric, conèixer la seva simbologia i muntatge i les seves aplicacions pràctiques principals. Ofereix d’una part teòrica completa i una part pràctica d’identificació i anàlisi dels components de l’aula de tecnologia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

243

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat