fitxa de l'element

Els circuits elèctrics bàsics
Circuits bàsics

Crèdits

J.Busquets / J. Regalés
Autoria
J.Busquets / J. Regalés
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

3 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r ESO. Aquesta activitat, en format PDF, permet a l’alumnat conèixer les aplicacions dels principals aparells de comandament (interruptor, commutador i commutador de creuament) en un circuit elèctric bàsic i la seva aplicació real. Consta d’una introducció teòrica dels circuits elèctrics bàsics i d’una part pràctica on es proposen quatre muntatges que l’alumnat ha de ser capaç de realitzar i analitzar-ne el funcionament.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

423

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat