fitxa de l'element

Els rectangles isoperimètrics, conserven l'àrea?
rectangles isoperimètrics

Crèdits

Data

26 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

Usant un cordill i els dits es pot estudiar com varia l’àrea d’un rectangle que no varia de perímetre. Amb un experiment ben senzill es poden obtenir dades que,convenientment tabulades i representades (l’àrea en funció de la base, per exemple) ens mostraran una corba, la paràbola, que serà nova per a bona part de l’alumnat i que permetrà una anàlisi d’alt nivell (màxim, casos límit, simetria...). L’ampliació permet arribar a la idea del cercle com a figura d’àrea màxima amb un perímetre determinat, passant, si es creu convenient, per la idea de augment infinit de costats del polígon regular.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

586

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat