fitxa de l'element

Introducció a la meteorologia
El frare del temps d'Agapit Borràs

Crèdits

Damià Santamaria, ACOM (Associació catalana observadors meteorològics)
Autoria
Damià Santamaria, ACOM (Associació catalana observadors meteorològics)

Data

12 de novembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Castell de Selma (Aiguamúrcia). Angela Llop.  - 4CC BY-SA 2.0
La configuració del paisatge: relleu i clima

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Fonts primàries Mapes i plànols Taules i gràfics

Resum

L’element es correspon amb una de les dues unitats didàctiques dedicades a la meteorologia d’una pàgina web. Consta de sis fitxes d’activitats que permeten comprendre els continguts conceptuals que fan referència al temps atmosfèric, el clima i als factors que el condicionen. A partir d’una presentació inicial en forma de fotografia o petita lectura, s’introdueix el tema objecte d’estudi. Tot seguit l’alumne ha de completar la fitxa a partir dels coneixements adquirits en la introducció o bé recorrent als enllaços plantejats a la pròpia pregunta. Cada una de les sis fitxes pot ser complimentada a la mateixa pàgina i es pot imprimir per tal de facilitar la correcció.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1022

Materials de l'element