fitxa de l'element

Climes càlids
Sabana, Àfrica. Autor: eismcsquare. Creative Commons Atribución 2.0

Crèdits

Elisabeth Dòria, Mercè Piqueras, Josep Rovira i Assumpta Sopeña
Autoria
Elisabeth Dòria, Mercè Piqueras, Josep Rovira i Assumpta Sopeña

Data

12 de novembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Castell de Selma (Aiguamúrcia). Angela Llop.  - 4CC BY-SA 2.0
La configuració del paisatge: relleu i clima

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Mapes i plànols

Resum

La proposta correspon al Taller de ciències socials, concretament a la Unitat 5: Paisatges i climes del món, i es centra en l’apartat climes càlids. Planteja una avaluació inicial, fitxes resum amb els trets bàsics dels climes a estudiar així com la localització dels mateixos i els paisatges que generen.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
472

Materials de l'element