fitxa de l'element

Descobrint la inclinació i la grandària de la Terra
Les quatre exploracions

Crèdits

Jordi Achón
Autoria i catalogació

Data

17 de desembre de 2013

BG [1] CAT [1] MAT [1] TEC [1]

ESO.1 [4]

Animacions i simulacions Eines TIC Maquetes i construccions Resolució de problemes

Resum

Expliquem als nostres alumnes que el fenomen de les estacions i la diferent durada del dia i la nit és una conseqüència de la inclinació de l'eix de la Terra respecte del pla de la seva òrbita. Aquest és un coneixement ja elaborat. No obstant això és possible mitjançant l'observació, l'experimentació amb maquetes, la representació geomètrica, l'argumentació i l'us d'eines digitals, que els nostres alumnes ho puguin descobrir ... si es planteja com un problema a resoldre.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
962