fitxa de l'element

Egipte Creences religioses
Anubis assistir a la mòmia de Sennedjem. Domini públic

Crèdits

Caty Gonzalez Torrijos
Catalogació

Data

11 de novembre de 2014

CS [1]

ESO.1 [1]

Fonts primàries

Resum

Consta d’una primera activitat amb una sèrie de dibuixos animats i textos explicatius sobre la religió dels egipcis (creences en la vida terrenal, el judici de les ànimes). Es proposa una segona activitat igualment amb una sèrie de dibuixos animats i textos explicatius sobre diversos aspectes de la momificació. En aquestes dues activitats, a més d’entendre l’explicació, l’alumne ha de fer els exercicis d'autoavaluació sobre la informació de la MUD (mini unitat didàctica). Formen part de les activitats de l’Edu 365.com. L‘alumne també pot consultar altres enllaços amb informació textual, gràfica (fotografies i dibuixos ) i animació per completar els coneixements adquirits.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
508

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat