fitxa de l'element

Egipte piràmides i jeroglífics
Les Piràmides de Giza, a Egipte. CC BY-SA 2.0

Crèdits

Caty Gonzalez Torrijos
Catalogació

Data

11 de novembre de 2014

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Fonts primàries

Resum

Consta d’una primera activitat de comprensió e la informació donada a través d’una sèrie de dibuixos animats i textos explicatius sobre l’arquitectura funerària (piràmides). Es proposa una segona activitat igualment amb una sèrie de dibuixos animats i textos explicatius sobre l’escriptura jeroglífica de l’Antic Egipte. En aquestes dues activitats, a més d’entendre l’explicació, l’alumne/a ha de respondre un qüestionari sobre la informació donada i fer els exercicis d'autoavaluació. L‘alumne/a també pot consultar altres enllaços amb informació textual, gràfica (fotografies i dibuixos), imatges i material audiovisual per completar els coneixements adquirits sobre la cultura de l’antic Egipte.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
675

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat