fitxa de l'element

Tangram i superficies
Peces de Tangram

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat cal descriure les peces del tangram per passar a continuació a utilitzar cada peça com a unitat de mesura de les altres peces i de diferents figures construïdes amb les peces del tangram.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
698

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat