fitxa de l'element

Treure un Cinc
Taules de parxís i daus

Crèdits

Victòria Oliu Subiranes, sobre un capítol del llibre 1 de la col·lecció l'"Estadística en el vostre món".
Autoria
Victòria Oliu Subiranes, sobre un capítol del llibre 1 de la col·lecció l'"Estadística en el vostre món".

Data

21 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Estadística i Atzar

MAT [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC Material manipulable

Resum

Activitat experimental per a 2n d'ESO, basada en el primer capítol del llibre 1 de la col·lecció "l’Estadística en el vostre món". Consta de quatre parts: A) “El començament del joc de parxís”, B) “La probabilitat de sortir un cinc” i C) “Daus trucats”, D) “És molt esbiaixat el dau?”. A més d’experimentar amb daus i anotar els resultats en paper seguint un guió, es poden utilitzar eines informàtiques per posar en comú els resultats de tota la classe i visualitzar els gràfics i càlculs per comentar-los en gran grup. Hi ha també una versió web de la proposta d'activitat amb enllaços als pdf per imprimir i als fulls de càlcul preparats i un document SCORM adjunt per restaurar la versió web en un entorn virtual.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

512