fitxa de l'element

Quin número hem tapat?
Tauler per l'activitat.

Crèdits

Jordi Payró Català
Autoria
Jordi Payró Català
Jordi Payró
Catalogació

Data

19 de novembre de 2015

MAT [1]

EP.CI [1]

Jocs Material manipulable

Resum

En aquesta activitat un membre del grup classe taparà un nombre del tauler sense que el vegi el professor o la professora, i després l’endevinarà. Es realitzarà aquest procés dues o tres vegades. Es procedirà a descobrir grupalment la relació que hi ha entre els nombres. Finalment, l’alumnat, en petit grup, procedirà a realitzar el seu propi tauler de joc, que el presentarà a la resta de la classe.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

903

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat