fitxa de l'element

Fraccions Alerta! Les parts són iguals!!
Fraccions

Crèdits

Meritxell Fitó Ripoll - Miquel Font
Autoria
Meritxell Fitó Ripoll - Miquel Font
Grup ICE UdG
Catalogació

Data

28 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Numereció i Càlcul
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Treball en context

Resum

Petit quadern en format pdf (de 16 fulls comptant la portada, índex, solucionari i enllaços relacionats) que permet treballar les fraccions a partir de tipologies diverses d’exercicis. En aquest element proposem el treball amb la primera part del quadern, el concepte de fracció. També disposeu d'una versió web interactiva del quadern, relacionada en la documentació, i d'un document SCORM que permet restaurar el material en un entorn virtual tipus Moodle.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1091