fitxa de l'element

Fraccions: Jo les sé sumar!
Suma de fraccions

Crèdits

Meritxell Fitó Ripoll - Miquel Font
Autoria
Meritxell Fitó Ripoll - Miquel Font
Grup ICE UdG
Catalogació

Data

28 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Numereció i Càlcul
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

Petit quadern en format pdf (de 16 fulls comptant la portada, índex, solucionari i enllaços relacionats) que permet treballar les fraccions a partir de tipologies diverses d’exercicis. En aquest element es proposa treballar la segona part del quadern, les operacions. S'acompanya també de dos documents de text: un d’ells és una aplicació de la resolució de problemes amb fraccions en situacions quotidianes i l’altre conté unes peces retallables per sumar i restar fraccions gràficament per entendre el procediment que cal seguir per escrit (calcular mcm dels denominadors...). Podeu restaurar tot el material digital en un entorn virtual utilitzant el fitxer SCORM adjunt.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1008