fitxa de l'element

Fraccions sobre la recta
Activitat fraccions sobre la recta

Crèdits

Jordi Payró
Autoria i catalogació

Data

4 de desembre de 2012

MAT [1]

EP.CS [1]

Eines TIC Material manipulable

Resum

Recolzats en la idea de mesura, podem utilitzar la recta numèrica en el treball de fraccions. En aquesta activitat utilitzarem la manipulació real amb una corda. En considerar les fraccions com a punts d’una recta numèrica, cada fracció té una única representació sobre la recta.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1537

Materials de l'element