fitxa de l'element

Cacera de cossos geomètrics
Classificació dels cossos caçats

Crèdits

Jordi Payró
Autoria i catalogació

Data

4 de desembre de 2012

MAT [3]

EP.CI [3]

Material manipulable Treball en context

Resum

Treball, a partir d’una cacera, dels següents cossos geomètrics: con, cilindre, esfera, prisma, cub i tetràedre. Experimentant, construint i analitzant aquests cossos realitzarem classificacions segons diferents criteris, i analitzarem semblances i diferències entre diferents cossos per tal de treballar les seves propietats.
També relacionarem objectes de la vida real amb els cossos geomètrics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1185