fitxa de l'element

Quin número és?
Tauler per realitzar l'activitat

Crèdits

Jordi Payró
Autoria i catalogació

Data

4 de desembre de 2012

MAT [1]

EP.CM [1]

Jocs Material manipulable

Resum

En aquesta activitat un membre del grup classe taparà un nombre del tauler sense que el vegi el professor o la professora i després, l’endevinarà. Es realitzarà aquest procés dues o tres vegades. Es procedirà a descobrir grupalment la relació que hi ha entre els nombres. Finalment, l’alumnat, en petit grup, procedirà a realitzar el seu propi tauler de joc, que el presentarà a la resta de la classe.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

453