fitxa de l'element

Calculem amb 4 daus
Tauler de joc

Crèdits

Jordi Payró
Autoria i catalogació

Data

4 de desembre de 2012

MAT [1]

EP.CS [1]

Eines TIC Jocs

Resum

En aquesta activitat caldrà aconseguir el màxim de nombres dels que hi ha en el tauler, utilitzant els quatre nombres que surtin als daus i les operacions que es vulgui, en un temps determinat. Els nombres no es poden repetir i es poden utilitzar parèntesi.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

834

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat