fitxa de l'element

Suma dels angles interiors d'un quadrilàter
Realització de la part manipulativa de l'activitat

Crèdits

Jordi Payró
Autoria i catalogació

Data

3 de juny de 2013

MAT [2]

EP.CS [2]

Eines TIC Material manipulable

Resum

En aquesta activitat calcularem, primerament de manera manipulativa amb les mans i la cartolina, quant sumen els angles interiors d’un quadrilàter. Posteriorment, podrem fer moltes comprovacions d’aquesta propietat amb diferents tipus de quadrilàters, tot utilitzant el geogebra.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

920

Materials de l'element

Documents per al professorat