fitxa de l'element

Noves necessitats, nous invents
Escorxador conques

Crèdits

Xavier Marin i Montserrat Richou
Autoria
Xavier Marin i Montserrat Richou
Montse Richou
Catalogació

Data

16 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Fang sorrenc
Un passeig per Mesopotàmia i Egipte

CS [1] TEC [1]

ESO.1 [2]

Eines TIC Fonts primàries

Resum

La proposta promou el treball d’equip, la recerca i el treball de síntesi. Se centra en la recopilació dels invents més significatius de les cultures mesopotàmica i egípcia, quins condicionants van promoure la seva creació i la seva rellevància històrica. Es proposen dues activitats: recerca de les característiques més rellevants de cada invent, la comunicació dels resultats i el treball de síntesi a càrrec de cada grup.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
750

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat