fitxa de l'element

Decimals 2
euros

Crèdits

Damià Jurado
Autoria
Damià Jurado
Grup ICE UdG
Catalogació

Data

28 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Numereció i Càlcul
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Treball en context

Resum

Petit quadern en format pdf (de 12 fulls comptant la portada, índex, solucionari i enllaços relacionats) que permet treballar de manera autònoma, a ritmes diferents, facilitant l’avaluació i control d’aprenentatge. Versió web interactiva del quadern relacionada en la documentació. Tracta els objectius mínims d’aprenentatge incidint en els conceptes clau. Basat essencialment en la resolució de petits problemes, la majoria d'ells relacionats amb la vida diària. Acompanya el quadern dos documents OpenOffice Calc interactius i referències a altres activitats web per tractar la diversitat a l'aula. Podeu restaurar tot el material digital en un entorn virtual utilitzant el fitxer SCORM adjunt.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

549