fitxa de l'element

Hi ha nombres menors que zero
Eix d'abscisses

Crèdits

Elisabet Saguer - Paquita Bonany
Autoria
Elisabet Saguer - Paquita Bonany
Grup ICE UdG
Catalogació

Data

28 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Numereció i Càlcul
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Representacions i models

Resum

Quadern pdf per imprimir de 16 pàgines (Les vuit primeres corresponen a aquest element). Versió web interactiva del quadern relacionada a la documentació. Es comença amb operacions de nombres naturals, per arribar al concepte de nombre enter fruit de la necessitat d’utilitzar altres nombres en diferents situacions de la vida diària. S’associa el concepte de nombre enter amb la seva representació gràfica i es treballa l’ordenació. Es resolen problemes senzills i s’inicia la suma. Podeu restaurar tot el material digital en un entorn virtual utilitzant el fitxer SCORM adjunt.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1279