fitxa de l'element

Calculem amb daus
Tauler per realitzar l'activitat

Crèdits

Jordi Payró
Autoria i catalogació

Data

4 de desembre de 2012

MAT [1]

EP.CI [1]

Eines TIC Jocs

Resum

En aquesta activitat caldrà aconseguir el màxim de nombres dels que hi ha en el tauler, utilitzant dos, tres o quatre nombres dels que surtin en tirar els daus, sense repetir-los i utilitzant les operacions de sumar i restar, en un temps determinat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

444

Materials de l'element

Documents per al professorat