fitxa de l'itinerari

Estadística i Atzar

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.2 [1]

Resum

Selecció de 9 elements: 5 basats en la web de l’IDESCAT, i 4 basats en els llibres “L’estadística en el vostre món”. Alguns elements es poden ometre sense deixar forats en el recobriment curricular, però s’han inclòs tots, per poder oferir a l'alumnat un cert marge d’elecció, i per poder adaptar la temporització a la programació de cada departament didàctic. Aquest itinerari està realitzat en un curs de Moodle que us podeu descarregar de la biblioteca digital Alexandria per restaurar-lo en el Moodle del vostre centre (enllaç inclòs en la documentació) .

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

473

Materials de l'itinerari

Documents per al professorat

Elements de l'itinerari