fitxa de l'element

Quant he de pagar?
Publicitat 3 per 2 €

Crèdits

Elsabet Seguer - Paquita Bonany
Autoria
Elsabet Seguer - Paquita Bonany
Grup ICE UdG
Catalogació

Data

28 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Numereció i Càlcul
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es mostren reclams propagandístics de supermercats amb descomptes per centrar el tema i motivar-los. Es treballen els conceptes: fraccions equivalents, expressió decimal d’una fracció, raó, proporció, percentatge. S’introdueix el concepte d’IVA i de rebaixes i es resolen problemes.El material de l'alumnat consta d'un Quadern de 8 pàgines i es completa amb dos applets de geogebra i un joc de dòmino. Versió web interactiva del quadern relacionada a la documentació. Podeu restaurar tot el material digital en un entorn virtual utilitzant el fitxer SCORM adjunt.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1375