fitxa de l'element

Resistències i circuits bàsics
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:6_different_resistors.jpg

Crèdits

Jordi Polo. Interactius: Exercicis i problemes; Resistències i circuits bàsics:Jordi Regalés i Jaume Riera; Web educativa. Codi de colors de resistències: Carles Capell
Autoria
Jordi Polo. Interactius: Exercicis i problemes; Resistències i circuits bàsics:Jordi Regalés i Jaume Riera; Web educativa. Codi de colors de resistències: Carles Capell
Jordi Polo
Catalogació

Data

21 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Fem electrònica

TEC [1]

ESO.4 [1]

Maquetes i construccions Resolució de problemes

Resum

Tecnologia. 4t ESO: exercicis, problemes i muntatges de circuits electrònics amb resistències. Aquest material interactiu, en format digital, permet a l’alumnat conèixer les funcions que desenvolupen les resistències en els circuits electrònics. El material disposa d´una bateria de problemes i exercicis on l´alumne treballa els continguts introduïts. Es proposa també una activitat a l´aula de tecnologia on l´alumne fa mesures reals de magnituds elèctriques i les extrapola als resultats teòrics

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
345