fitxa de l'element

Néixer per salvar un germà

Crèdits

Silvia Lope, Mariona Domènech
Autoria
Silvia Lope, Mariona Domènech
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [1]

BTX.1 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

Es tracta de l’activitat inicial de l'itinerari, la finalitat és contextualitzar l’estudi del tema i ajudar al professor/a a presentar una visió general dels diferents aspectes que es tracten en ell.
Es proposar que l’alumnat formuli preguntes de que cal saber per estar ben informat per valorar la forma de curació d’un nen amb una malaltia greu, tractament a través de transplantament de cèl•lules mare o recorre a una fecundació in vitro i utilitzar cèl•lules indiferenciades d’un dels embrions.
També es proposa al’alumnat observar el vídeo i llegir la noticia del naixement d ‘un nadó lliure d’una hereditària greu i compatible amb el seu germà afectat

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

482

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat