fitxa de l'element

Son planes les cèl•lules?

Crèdits

Mercè Guerrero Sala
Autoria
Mercè Guerrero Sala
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Indagació i recerca Maquetes i construccions Representacions i models

Resum

A partir de la manipulació d’objectes construïts de plastilina es pretén introduir el concepte de cèl•lula en 3D, donada la necessitat d’eliminar interpretacions errònies que els alumnes fan sobre les imatges habituals de cèl•lules en un pla, a partir de fotografies, microscopi o dibuixos i que sovint porten associar que les cèl•lules són planes.
El material de l’alumne es pot descarregar en dues versions: ExeLearnig (SCORM) I PDF, de manera que cada professor ho pot incloure en la plataforma del seu centre, en un entorn Moodle, per exemple.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

484

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat