fitxa de l'element

Cèl•lules i microscopis

Crèdits

Lucia Cortinas, Montse Fuentes
Autoria
Lucia Cortinas, Montse Fuentes
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [5]

BTX.1 [5]

Indagació i recerca Resolució de problemes

Resum

En aquesta activitat es proporciona una sèrie de webs als alumnes on poden trobar les dades per respondre a les qüestions que es plantegen sobre els diferents tipus de microscopis, així com del càlcul de mides i augments. Aquesta forma de treballar permet als alumnes construir el seu propi coneixement. A continuació es plantegen una sèrie de qüestions on l’alumnat ha d’interpretar, comparar i/o calcular diferents aspectes de microfotografies obtingudes amb diferents tipus de microscopis.
El material de l’alumne es pot descarregar en dues versions: ExeLearnig (SCORM) I PDF, de manera que cada professor ho pot incloure en la plataforma del seu centre, en un entorn Moodle, per exemple.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1001

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat