Què és l'ARC?


L’ARC és un espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum que té les següents característiques:


  • És una plataforma per compartir trossets d’aula, on qui vol pot fer aportacions i tothom pot prendre, adaptar i utilitzar el que necessita.

  • Acull propostes de procedència i estils diversos per tal de respectar i donar suport a diferents sensibilitats i necessitats docents.

  • Utilitza el currículum com a organitzador de les propostes i, alhora, el posa en acció facilitant cerques a partir de continguts curriculars, de competències i de relacions interdisciplinàries.