fitxa personal

Jordi Polo Mercader
imatge perfil d'usuari

Població del centre
Ripollet
Àrea/es de coneixement que imparteix
ESO i Batxillerat
CESIRE al qual té vinculació